Nuværende sangfællesskaber

Opstart
Sangfællesskaberne starter igen efter sommerferien, og alle er velkomne. Nærmere info følger. Se kontaktoplysninger herunder.

Nye sangledere
Der søges en ekstra sangleder i Horsens og Sønderborg. Sangledere får et grundkursus og sparring, og næste workshop foregår den 6. marts kl. 11-17. Bliver du valgt som sangleder i Horsens eller Sønderborg efter en lille optagelsesprøve, får du en invitation til workshoppen med program og praktiske oplysninger. Der bliver sørget for forplejning og transportgodtgørelse. Du kan kontakte det lokale sangfællesskab herunder, eller skrive til projektleder Mette Thue på mail: mette@sangenshus.dk

Odense Sangfællesskab
Tidspunkt: tirsdage kl. 15:30-17:00 
Sted: Østergade 32, Lærdansk Odense
Tilmelding: Anette.Lyholm@adm.laerdansk.dk
Opstart: Sangfællesskabets opstart er udskudt, da alle frivilligaktiviteter på Lærdansk Odense foreløbig er sat i bero.
Lokale samarbejdspartnere: Lærdansk Odense

Herning Sangfællesskab
Tidspunkt: mandage kl. 16:30-18:00 
Sted: Merkurvej 1C, 1. sal., Lærdansk Herning i Herningcentret
Tilmelding: dorit.ahler@adm.laerdansk.dk
Opstart: 7. september 2020. Dog er sangsamlingerne sat i bero foreløbigt til 5. oktober.
Lokale samarbejdspartnere: Den Jyske Sangskole og Lærdansk Herning

Aarhus Sangfællesskab
Tidspunkt: mandage kl. 18:15-20:15 
Sted: Uden for. Folkestedet, Carl Blochsgade 28, 8000 Aarhus C
Tilmelding: ProPace facebook eller info.propace.aarhus@gmail.com
Hjemmeside: www.propacechoir.com
Lokale samarbejdspartnere: Sangkraft Aarhus

Esbjerg Sangfællesskab
Sangledere søges. Se øverst på denne side
Tidspunkt for sangsamlinger: 
Sted: SOSU Esbjerg, Gjesinglund Allé 8 – 6715 Esbjerg N
Tilmelding og kontakt: esbjergsangakademi@hotmail.com 
Opstart: Genopstart er udskudt til projektets 2. udrulning.
Lokale samarbejdspartnere: Esbjerg Sangakademi og SOSU Esbjerg

Horsens Sangfællesskab
Sangledermakker søges. Se øverst på siden
Tidspunkt for sangsamlinger: mandag kl. 17:30-19.
Sted: Sund By Horsens, Åboulevarden 52, 8700 Horsens
Tilmelding: kpn@horsens.dk
Tilmelding for sangledere: mette@sangenshus.dk
Opstart: mandag den 16. november
Lokale samarbejdspartnere: Sund By Horsens/Horsens Kommune 

Nivå Sangfællesskab
Tidspunkt for sangsamlinger: Onsdage i ulige uger kl. 17:30-19.
Sted: Boligforeningen Nivå Nu, Nivå Høj 55
Tilmelding og kontakt: morten@sangcenternordsjaelland.dk
Opstart: 26. august.
Lokale samarbejdspartnere: Sangcenter Nordsjælland, Nivå Nu og Fredensborg Musikskole

Faaborg-Midtfyns Sangfællesskab i Ringe
Tidspunkt for sangsamling: onsdage kl. 18:30-20:00
Sted: Guldhøj, Floravej 11, 5750 Ringe
Tilmelding og kontakt: retoft@midtfyn.net
Opstart: 9. september 
Lokale samarbejdspartnere: Den Fynske Sangskole og Kulturhuset Guldhøj

Ringkøbing Sangfællesskab
Tidspunkt for sangsamlinger: forventet tirsdage kl. 15:30-17:00
Sted: Lærdansk, Vasevej 24, 6950 Ringkøbing
Tilmelding: agnethe.gammelgaard.jensen@laerdansk.dk
Opstart: foreløbigt udskudt til januar 2021
Lokale samarbejdspartnere: Lærdansk Ringkøbing og Esbjerg Sangakademi

Sønderborg Sangfællesskab
Tidspunkt for sangsamling: mandag kl. 15-16:30
Sted: Det Sønderjyske Sangcenter, Gerlachsgade 2, 4. sal, 6400 Sønderborg
Tilmelding: pernille@sangcentret.dk
Opstart: Forventet genstart i januar
Lokale samarbejdspartnere: Det Sønderjyske Sangcenter

Lærdansk Herning Merkurvej 1C, 1. sal., Herning
Lærdansk Odense Østergade 32, Odense
Lærdansk Aarhus Paludan Müllers Vej 82, Aarhus
Esbjerg
Horsens
Nivå
Ringe
Ringkøbing
Sønderborg
Sangfællesskaber Odense

Kommende sangfællesskaber

15 nye sangfællesskaber
I januar 2022 starter yderligere 15 sangfællesskaber i Danmark, forudsat finansiering, ligesom et nyt hold på grundkurset for 30 frivillige sangledere starter op.  

Sangfællesskaber Odense