Sangfællesskaber for alle

Sangfællesskaber er åbne mødesteder for alle sangglade nydanskere og gammeldanskere, som vil møde hinanden gennem sange fra hele verden.

For sang er en hjerteåbner, og erfaringen og forskningen viser, at sang er et af de bedste midler til at knytte mennesker sammen. Når vi synger sammen, skaber vi nemlig hurtigt et stærkt fællesskab.

I 10 nye sangfællesskaber fordelt i hele Danmark mødes nydanskere og gammeldanskere og synger sange fra hele verden. Det er konceptet bag projektsamarbejdet mellem TrygFonden, Lærdansk, Sangkraftcentrene i Danmark og Sangens Hus. Formålet med projektet erat skabe positive sangfællesskaber for alle i Danmark.

Sangfællesskaber Odense

Frivillige sangledere er i spidsen for sangfællesskaberne
Sangfællesskaberne er drevet af lokale, frivillige sangledere, der brænder for sang og samhørighed mellem mennesker. Sanglederne er løbende på weekendworkshops, hvor de lærer om temaer som krop og stemme, indstuderingsmetoder, fællesskab, frivillighed og motivation. Grundkurset for sanglederne er med til at sikre en høj faglighed og forståelse både i forhold til sang og fællesskab på tværs af kulturer. Det giver sanglederne de bedste forudsætninger for at skabe gode rammer for og indhold i sangfællesskaberne.

25 sangfællesskaber i 2024 
Første del af projektet med 10 sangfællesskaber løber frem til 2021. I begyndelsen af 2019 startede de første tre sangfællesskaber i Aarhus, Odense og Herning. I 2020 begynder syv nye sangfællesskaber i Danmark. Herefter er det planen at åbne op for yderligere 15 sangfællesskaber med projektets 2. del, som søges finansieret. Målet er, at vi i alt har 25 nye sangfællesskaber i Danmark i 2024.

Sangfællesskaber Odense

Om projektet Sangfællesskaber for alle
Sangfællesskaber for alle etablerer rammer, hvor mennesker møder hinanden og knytter bånd gennem sang. Frivillige kræfter leder sangen og skaber positive fællesskaber med plads til alle.

Forskning viser, at sang er et af de bedste midler til at knytte mennesker sammen. Der er også forskningsmæssigt belæg for, at sang løfter humøret, styrker selvfølelsen og oplevelsen af at høre til samt skaber fællesskabsfølelse, og der er erfaring for at sang fremmer sprogindlæring. Når vi synger sammen, skaber vi hurtigt et stærkt fællesskab, og det er netop projektets formål at skabe positive sangfællesskaber for alle i Danmark.

Sangfællesskaber Odense

Alle er altid velkomne
Et sangfællesskab er noget andet end et kor. I et sangfællesskab er fællesskabet det vigtigste, og det fællesskab opstår igennem sang. Der er ikke optagelsesprøve for sangerne. I Sangfællesskaber mødes man i ’åbne sangsamlinger’, synger på alverdens sprog, og alle er altid velkomne. I et sangfællesskab lærer man sammen, deler sange og tekster aktivt, og byder andre ind til syng-med-arrangementer.