Socialt ansvar gennem sangfællesskaber

Skab værdi for din virksomhed og bidrag til, at flere nydanskere bliver en del af bæredygtige, sociale og faglige netværk.

Formålet med projektet er gennem sangfællesskaber at knytte mennesker med forskellige baggrunde tættere sammen og skabe nogle gode rammer for, at tilflyttere til landet har flere indgange til bæredygtige sociale og faglige netværk. Her kommer jeres virksomhed ind i billedet.

Når I bidrager til Sangfællesskaber for alle, understøtter det jeres CSR-profil, fordi

  1. I bidrager til, at flere nye medborgere kan få foden inden for i en dansk virksomhed.
  2. I går foran med en ny måde at tænke rekruttering og CSR sammen.
  3. I støtter op om det lokale, sociale netværk på tværs af kulturer og generationer.
  4. I understøtter et fællesskab, hvor ny- og gammeldanskere opbygger relationer, der udvikler sprogkundskaber og skaber bedre tilknytning til sociale og faglige netværk, som fx uddannelser og jobs.
Sangfællesskaber Odense

Sangkultur, fællesskab og potentielle nye medarbejdere
Jeres virksomhed får kontakt til det lokale sangfællesskab med mennesker fra mange forskellige lande, med mange forskellige faglige baggrunde.

Relationen til sangfællesskabet giver 

  1. virksomheden en billet til at møde og rekruttere nye potentielle medarbejdere.
  2. jeres nuværende medarbejdere mulighed for at tage del i meningsfulde fællesskaber, der gør en konkret forskel for nye medborgere. Det skaber stolthed og selvværd i organisationen – og det giver glade medarbejdere.
  3. mulighed for at skabe en sangkultur i virksomheden, som kan være med til at bidrage til bedre trivsel blandt medarbejdere og noget mere at være sammen om på arbejde.
  4. mulighed for fællessang og syng-med-arrangementer/koncertoplevelser med det lokale sangfællesskab.
Sangfællesskaber Odense

Sådan får I et samarbejde med et sangfællesskab
Kontakt koordinatoren for nærmeste sangfællesskab. I kan fx starte med lave en aftale om en syng-med-koncert i jeres kantine. Her kan medarbejdere og sangfællesskab mødes, synge og snakke sammen. Hvis I er interesserede i at rekruttere nye medarbejdere eller praktikanter kan I også aftale det.

Efter evaluering af syng-med-arrangementet, bliver virksomheden og sangfællesskabet enige om, hvorvidt relationen skal være varig, og hvordan I kan skabe værdi for hinanden.

Al kontakt foregår mellem sangfællesskabets koordinator og en repræsentant fra virksomheden.

Honorar
Honorar aftales mellem virksomhed og sangfællesskab og dokumenteres på skrift.

Kontakt nærmeste sangfællesskab

Vi glæder os til at samarbejde med jer!

Sangfællesskaber Odense